Ysgol Bro Banw

chwilfrydedd

cyflawniad

creadigrwydd  

darganfod

annibyniaeth

Ym Medi 2013, daeth Ysgol Bro Banw yr ysgol gyntaf yn y wlad i ddosbarthu iPad i bob blentyn.

Mae'r plant yn llawn cymhelliant, yn medru canolbwyntio am gyfnodau hirach ac yn cyflawni pethau sylweddol pob dydd.

Mae'r iPad yn galluogi'r plant i ddysgu yn annibynol a thrwy cydweithio, Maent hefyd yn medru adlewyrchu ar beth mae nhw a'i ffrindiau wedi ei gyflawni.

 

 Cliciwch yma i weld rhai o ein hoff appiau.

grymuso  

arrow

Enghraifft o'r gwaith gwych sy'n cael ei gynhyrchu gan yr iPad

yn Bro Banw

cymhelliant

dychmygus

heriol

 

adlewyrchiad