Ysgol Bro Banw

FAIRTRADE FORTNIGHT 2012 - YSGOL BRO BANW

 

Yma, yn Ysgol Bro Banw, cydnabyddwn bod perthynas cartref ac ysgol dda yn hanfodol er mwyn meithrin partneriaeth ffrwythlon

rhwng riant ac athrawon ac i sicrhau yr amgylchedd dysgu orau ar gyfer eich plentyn. Felly, ymdrechwn i gynnal perthynas dda bob amser .

Safonau

Uchel

Sylfaen

Gadarn

mixmatch-icon brobanwlogo mixmatch-icon

Gobaith staff Bro Banw yw y byddwn ni, fel ysgol, yn darparu amgylchedd o ofal ar gyfer eich plentyn. Ymdrechwn i sicrhau bod pob plentyn yn cael mynediad i ystod eang o gyfleuoedd a phrofiadau addysgol, er mwyn eu galluogi i dyfu’n oedolion annibynnol a chyfrifol yn y dyfodol.

 

 

Llywodraethwyr

Diwrnod yr Ysgol

Ein cwricwlwm

Uned Arbennig