Ysgol Bro Banw

          Helo Bawb

            Croeso i Ysgol Bro Banw a diolch am edrych ar ein gwefan.

 

Mae Bro Banw yn ysgol gyfeillgar a chroesawgar sydd yn darparu addysg i blant Derbyn hyd at flwyddyn 6.

 

Mewn byd sydd yn prysur newid, ein gweledigaeth yw bod yr ysgol yn darparu awyrgylch gartrefol a chroesawgar ar gyfer plant, staff, rhieni a’r gymuned leol gan sicrhau bod pawb yn cael eu gwerthfawrogi a’u hysbrydoli i ddysgu.

 

Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’r plant a’r oedolion sydd yn gweithio yma a darparwn addysg hwylus, gyffrous a diddorol sydd yn cwmpasu’r holl gwricwlwm ac yn herio pob unigolyn i gyrraedd eu llawn botensial.  Ymdrechwn yn galed i fod yn ysgol sy’n darparu’r plant gyda sgiliau gydol oes.

 

Trwy’r Cyngor Ysgol a’n gwersi ABCH, mae gan ein plant lais clir. Mae eu barn a’u syniadau yn cael eu parchu ac anogwn hwy i greu ysgol sydd yn ddiogel, a lle mae’r dysgu’n hwyl.

 

Edrychaf ymlaen i’ch croesawi i’r ysgol

 

 

Mrs Linda Bates

linda